Skontaktuj się z nami

Biała Podlaska
ul. Sidorska 2g
83 342 63 04
501 104 763

lubelskie@freevolt.com

www.freevolt.pl 

Prosument

Program realizowany będzie w latach 2015 – 2020, środki mogą być wydatkowane do 2022 roku.

Beneficjenci: Osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowaniem będą objęte instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej do 40kWp.

Max jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznych

o mocy do 5 kW –  7.000 zł/kWp

o mocy powyżej 5 kW do 40 kW – 6.000 zł/kWp

Jeżeli w instalacji są montowane akumulatory koszt kwalifikowany podwyższa się o max 5.000 zł/kWh pojemności akumulatorów.

Forma dofinansowania:

Pożyczka i dotacja łącznie do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Dotacja w latach 2015 -2016 w wysokości 40%, w latach późniejszych 30% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie kredytu stałe 1% w skali roku. Wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy kredytu wraz z dotacją pobierane jest od beneficjenta w okresie kredytowania w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i 1,5% rocznie aktualnego stanu zadłużenia. Od kwoty dotacji bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Dotacja wypłacana będzie przez bank po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięciu efektu ekologicznego.

Okres finansowania max 15 lat.